EU projekti i općenito EU financiranje je postala nužnost po pitanju bilo kakvih ozbiljnijih infrastrukturnih radova i strateški važnih projekata u RH. Takvu jednu uspješnu priču imali smo ovih dana priliku čuti od strane ravnateljice Dječjeg vrtića Sunce, gospođe Mirjane Miočić.

Prošle zime smo se odlučili prijaviti na naš prvi samostalni EU projekt iz domene Erasmus + Ključna aktivnost 1 - (odgoj i opće obrazovanje). U promišljanju u kojem smjeru treba našu ustanovu profilirati, zajedno sa svojim timom sam zaključila kako trebamo obogatiti znanja, vještine i kompetencije naših djelatnica za provedbu specijaliziranih programa, kako bi imale mogućnosti usavršiti postojeće i uvesti nove inovativne usluge u naš vrtić. Shvatili smo da je Europska dimenzija kod odgoja i obrazovanja naših korisnika nužnost kako bi naša ustanova išla u korak s promjenama koje se oko nas odvijaju, ali i kako bi mogli odgovoriti na odgojno - obrazovne zahtjeve naših roditelja. Shvatili smo da moramo na mikro razini početi provoditi i usmjeravati specijalizirane programe, a samim time i naše najmlađe korisnike u smjeru digitalnog, okolišno održivog i svjesnog budućeg građanina, a takvog građanina se "stvara" od vrtića. Konkretnije, pronašli smo partnerske predškolske ustanove u Španjolskoj i Portugalu u sklopu kojih će naše odgojiteljice imati priliku stručno se usavršavati, te na taj način po povratku implementirati primjere dobre prakse u našu lokalnu sredinu."

U daljnjem razgovoru saznajemo kako je Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a koji uključuje visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje u sklopu razmjena, odnosno mobilnosti.

Projekt naziva „Ready and Green 2 GO!" trajat će do 30. rujna 2023. g. te će sredstvima Erasmus + programa (12.066,00 eura), 8 djelatnica Dječjeg vrtića "Sunce" imati priliku sudjelovati na aktivostima praćenja rada u 6 predškolskih ustanova u Portugalu i Španjolskoj, kao i pohađati specijalizirane tečajeve poput onog u Sevilli i Bologni.

"Vjerujem da je ulaganje u ljude najbolji način ulaganja u samu kvalitetu usluga koje nudimo u našoj ustanovi. Zaista sam presretna što je Agencija za mobilnost i programe EU odobrila naš projekt te što će moje djelatnice imati priliku usavršavati se u području inovativnog pristupa odgoju i obrazovanju za održivi razvoj, ekologiju i zaštitu okoliša, ali i korištenje IKT tehnologija u svrhu razvoja digitalnih vještina kod djece. Od ovog projekta očekujem da će se osnaživanjem naših djelatnica, aktivnostima mobilnosti steći preduvjeti za obogaćivanje 1 postojećeg (Ekološki) te razvoja i implementacije 1 novog specijaliziranog programa (Stem-a/IKT digitalnih vještina) koje ćemo nuditi našim korisnicima, na opće zadovoljstvo i korist šire zajednice" zaključuje ravnateljica Miočić te naglašava "Na taj način će naša ustanova proširiti vidike, obogatiti znanja i steći partnerstva kako bi u budućem radu donijeli EU dimenziju na putu ka sretnijem i uspješnijem vrtiću".

Na kraju razgovora saznali smo kako se odlazak zadarskih odgojiteljica na usavršavanje planira već u rujnu, i to u Španjolsku (Sevilla). Više o ovoj uspješnoj priči naših zadarskih odgojiteljica možete pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama Dječjeg vrtića „Sunce".