Županijski sud u Zadru raspisao je javni natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta - arhivara u sudskoj pisarnici. Radi se o poslu za stalno, odnosno na neodređeno vrijeme.

Osim općih uvjeta za prijam u državnu službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće stručne uvjete: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni stručni ispit.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od jučerašnje objave u Narodnim novinama.