U petak je održana završna konferencija projekta Improving Laboratory and Diagnosis Operational System (LAB-OP). Konferencija je održana unutar prostorija novog bolničkog restorana koji bi se za djelatnike bolnice trebao otvoriti već sljedećeg tjedna, kazao je Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar.

Šime Erlić, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, pohvalio je Bolnicu ističući njhovo sudjelovanje u više europskih projekata što znači više novčanih sredstava koja su povukli iz EU.

- Na taj način bolnica sve manje ovisi o novcima iz državnog proračuna. S druge strane, konkretno ovaj projekt i implementacija sustava zračne pošte pokazuje kako se mogu postići značajni rezultati i unapređenje poslovanja uz manja financijska ulaganja.

Naime, OB Zadar kao nositelj projekta, bila je zadužena za koordinaciju, provedbu i izvještavanje u projektu. Kroz investiciju sustava zračne pošte s inovativnim pneumatskim sustavom cijevi omogućila se brža dostava uzoraka za analizu u laboratorij, manju kontaminaciju uzoraka te pridonosi smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. OB Zadar je s pneumatskim sustavom povezala prometnicom odvojene zgrade i sada u manje od nekoliko minuta uzorci mogu putovati s najudaljenijeg kraja bolnice do laboratorija. Kroz ovaj sustav, koji je u bolnici instaliran još u siječnju prošle godine, do danas je pošlo više od 70 tisuća pacijenata.

OB Zadar organizirala je i studijsko putovanje u Dansku za prezentaciju primjera dobre prakse, a na putovanju su sudjelovale tri djelatnice iz OB Zadar i dvije iz OB Bar koja je sudjelovala kao partner na projektu.

Nadalje, u sklopu projekta Zavod za javno zdravstvo izradio je mobilnu aplikaciju za građane koja sadrži uputstva kako se pripremiti za vađenje krvi i drugih bioloških uzoraka, a da rezultati budu što vjerodostojniji. Zavod je izradio i web stranicu za promociju i edukaciju opće populacije te je proveo i nabavku djela kompjuterske opreme za već postojeći Laboratorijski sustav.

Projekt je financiran iz programa INTERREG IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Nositelj projekta je Opća bolnica Zadar, dok na projektu još sudjeluju i sljedeći partneri: Zavod za javno zdravstvo Zadar, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić" Bar (Crna Gora) te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 978 236 EUR uz stopu sufinanciranja 85% bespovratnim sredstvima te 15% iz vlastitih sredstava. Općoj bolnici Zadar alocirano je 305.653 EUR, JZU Opštoj bolnici „Blažo Orlandić" Bar 411.659 EUR, Zavodu za javno zdravstvo Zadar 99.445 EUR te Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije 161.255 EUR-a. Provedba projekta je započela 15.svibnja.2020. godine i traje 24 mjeseca.

Provedbom zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području doprinijeti će pozitivan utjecaj na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju ovom području (oko 200 000). Građani će uživati u kraćim listama čekanja i boljoj usluzi doprinoseći ne samo javnom zdravstvu na tom području već i održivosti zdravstvenog sustava u sve tri države.

JZU OB Bar također je instalirao kazetni sustav zračne pošte i proveo radionice za medicinsko i tehničko osoblje. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih osoba Hercegovačko-bosanske županije implementirao je novi informacijski sustav u Županijskoj bolnici Livno - Dr. fra Mihovil Sučić te ga povezao s 5 domova zdravlja.