Danas je Grad Zadar objavio na svojim stranicama projekciju izgleda Skročinih, područja sportsko-rekreacijske namjene. Projekciju je izradio D&Z koji je i autor Urbanističkog plana uređenja Skročini čiju je izradu vodio Josip Gršković, dipl.ing.arh.