Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zadar Martina Čuljak Jovančević raspisala je natječaj za tri mjesta za pripravnike.

Program pripravništva traje 12 mjeseci, a nakon isteka pripravničkog staža polaznik stječe pravo polaganja stručnog ispita pred nadležnim ministarstvom. Svoje prvo radno iskustvo u Centru za socijalnu skrb Zadar moći će steći psiholog, socijalni radnik i pravnik.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 14. rujna.