Novi diplomski sveučilišni studij Digitalno komuniciranje od ove akademske godine počinje se izvoditi na Sveučilištu u Zadru. Na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti prepoznata je potreba za obrazovanjem kadra koji može pratiti sve tehnološke promjene i uspješno prilagođavati načine i kanale komunikacije u suvremenom poslovanju.

Studij je osmišljen za osposobljavanje stručnjaka koji će imati znanja o analiziranju podataka i interpretiranju rezultata analize podataka, psihologiji komuniciranja, odnosima s javnošću, korporativnim i strateškim komunikacijama, komuniciranju u interkulturnom okruženju, sudjelovanju, stvaranju i dijeljenju sadržaja u digitalnoj eri.

Uz teorijska, studenti će imati priliku steći i praktična znanja iz područja kao što su odnosi s javnošću, digitalni marketing, krizno komuniciranje, inovativne tehnologije, itd. Na studiju je predviđena i obvezna stručna praksa osmišljena za osposobljavanje budućih stručnjaka koji su originalni, kreativni i učinkoviti u izradi komunikacijskih planova, te spremni za rad u tvrtkama i organizacijama raznih profila kao i u digitalnim agencijama.

Tijekom dvije godine studija (4 semestra) studenti će slušati i polagati ukupno 16 kolegija, a završetkom studija stječu akademski naziv magistar/magistrica digitalnog komuniciranja . Male studijske grupe od 20 studenata omogućit će kvalitetan rad nastavnika sa studentima,. Uz redoviti, izvodit će se i izvanredni studij na kojem je samo 10 mjesta.

Prijave za upis zaprimaju se putem online obrazaca od 19. do 30. rujna 2022. godine. Više informacija o studiju Digitalno komuniciranje može se pronaći na mrežnoj stranici Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru  i na službenom Facebook i Instagram profilu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti @otikz_unizd.