Općinsko vijeće Općine Privlaka donijelo je Odluku o izradi urbanističkog plana za uređenje dijela uvale Batalaža u Privlaci. Urbanističkim planom obuhvaćena je zona ugostiteljsko- turističke namjene, a površina obuhvata iznosi oko 5,6 ha (more i kopno).

Cilj izrade plana je, kako stoji u Odluci „urbaniziranje prostora uobuhvatu uređenjem novog javnog kupališnog prostora s planiranim sadržajima, te izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe planiranih sadržaja". Uređenjem se planira povećati površina za boravak kupača na kopnu i u moru i omogućiti šira ponuda u svrhu kupališne aktivnosti kroz realizaciju novih plažnih površina, zaobalnih površina za sadržaje ugostiteljske ponude i druge aktivnosti te omogućilo uređenje plažnih pera.

Financiranje izrade Plana osigurat će se sredstvima iz proračuna Općine Privlaka. Nakon izrade prijedloga, održat će se javna rasprava u trajanju od mjesec dana.