Napokon su objavljeni konačni rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema etno-kulturalnim obilježjima stanovništva, pa su tako poznati i rezultati za Zadarsku županiju.

Zadarska županija ima 159.766 stanovnika od kojih se 85% izjašnjava katolicima. Pad je to u odnosu na podatke iz 2011. godine kada je u županiji bilo 89% katolika od 170.017 stanovnika. Ponešto se smanji i broj pravoslavaca, 3,8% u 2021. odnosu na 4,8% 2011. Agnostika je lani bilo 1,1%, a ateista 2,9%, što je tek blagi porast u odnosu na 2011. kada je bilo 0,5% agnostika i 2,3% ateista.

Ako se promotre pojedinačni gradovi i općine, najviše katolika u postotcima ima u općini Galovac gdje se tako izjašnjava 98% stanovnika, a najmanje u Gračacu, 52%. Zanimljivi su još podaci za općine Preko i Polaču, jedine su to dvije općine u županiji u kojima je zabilježen porast katolika - 88,7% u Polači što je porast za jedan posto i za skoro 2% u Preku na 86,7% katolika. Najveći pad zabilježila je općina Sali u kojoj je 2011. bilo 95,2% katolika, a 2021. njih 59,4%.

Što se tiče Zadra, također je primjetan blagi porast agnostika i ateista (1,9% i 4,5% u 2021. odnosu na 0,9% i 3,91% u 2011.), no puno značajniji je pad udjela stanovništva koje se izjašnjava katolicima, s 88,6% došli smo na 82,5%.

U tom smislu Zadar i Zadarska županija održavaju nacionalne trendove. U Hrvatskoj se broj katolika u deset godina smanjio za sedam posto, dok je broj ateista porastao jedan posto. Naime, prema vjerskoj pripadnosti, katolika je u 2021. bilo 78.97 posto, a prije deset godina 86.28 posto. Uz to je broj ateista i osoba koje nisu vjernici porastao s 3.81 posto u 2011. na 4.71 posto u 2021.