Županijski vijećnik Ivan Matić upozorio je na posljednjoj sjednici Skupštine na dva ekološka problema u obrovačkom kraju iz kojeg dolazi - kamenolom otvoren uz Majstorsku cestu i ponovnu prijetnju izlijevanju mazuta u Zrmanju iz nesanirane Glinice.

- Kamenolom je aktiviran u istom kompleksu u kojemu su Tulove grede, koje kao atrakciju posjećuje veliki broj turista. Koliko mi je poznato, otvorio ga je češki poduzetnik. Ne znam kako ta vrijednost koncesije može kompenzirati vrijednost Tulovih greda. Izgleda kao da nas netko sabotira, čim riješimo mazut doše projekt hidroelektrana na Krupi, kad se to riješi evo kamenoloma. Tome treba stati na kraj! Koncesije se prejednostavno odobravaju a žrtve toga smo mi, rekao je Matić.

Upozorio je kako nam slijedi desetak kišnih dana nakon kojega ponovno možemo očekivati mazut u Zrmanji. Bolje je napraviti nešto na sanaciji, pa makar i tri puta više, nego svaki put sanirati onečišćenje, upozorio je Matić. Podsjetimo, puštanjem boje dokazano je da mazut dolazi iz bazena nekadašnje Tvornice Glinica.

Županu Božidaru Longinu informacija o kamenolomu bila je prva koju je čuo. Što se tiče mazuta na Zrmanji, ravnatelj Natura Jadere Damir Perić obišao je Zrmanju te pokrenuo inicijativu da se preventivno postave brane na mjestu prošlogodišnjih izbijanja, kako se mazut, ako se pojavi, ne bi širio rijekom.