Do kad će se prostituirati zadarska riva na kojoj se posljednjih nekoliko godina postavljaju štandovi za pet kuna po kvadratu dnevno, dok zakupci plaćaju po najmanje 200 kuna na dan?

O tome pišemo cijelo ljeto, tražeći službeno očitovanje Grada Zadra, odnosno Odjela za gospodarenje gradskom imovinom.

Nakon što su objavljene odluke Gradonačelnika za srpanj i kolovoz, dobili smo potvrdu da se zakup rive za štandove i informacije kojem smo dobili od Tomislava Korone, pročelnika za gospodarenje gradskom imovinom, podudaraju.

I kada smo potkraj kolovoza prebrojali više od 40 štandova na dijelu rive prema Morskim orguljama, a da za to nije bilo odluka u lipnju, pročelnik Korona je odgovorio da će to biti pokriveno u srpnju. Iznos zakupa na Obali Petra Krešimira IV za štandove koji su namijenjeni za prodaju turistima koji uz njih prolaze u pohodu na Morske orgulje i Pozdrav suncu, dokaz je odnosa gradskih vlasti prema ekskluzivnosti tog prostora koji je proteklih godina pretvoren u pravi vašar. Hoće li tako biti nakon što Grad Zadar dođe do EU novaca za uređenje zelenog pojasa za koji je izrađen projekt?

U srpnju je donesena odluka Gradonačelnika da se 75 metara četvornih daje u zakup zagrebačkom društvu Greegreen Advisory za razdoblje od 31. kolovoza do 8. rujna 2022. godine.

Ista površina za razdoblje od 8. do 18. srpnja dano je zagrebačkoj Braniteljsko socijalno-radnoj zadruzi Misija, po cijeni pet kuna, što je ukupno zakup za 10 dana u srcu sezone bio 4.125 kuna. Pa opet ista površina za razdoblje 28. srpnja do 9. kolovoza, odlukom Gradonačelnika dodijeljeno je udruzi branitelja proizvođača Panonija iz Bošnjaka za 4.875 kuna. za cijelo razdoblje.

U razdoblju od 10 do 19. kolovoza nastavlja se zakup iste površine pod firmom braniteljske zadruga Porta Salona, nedavno registrirane. Oni su za istu površinu trebali platiti 3.750 kuna.

U napomenu kako je „zakupac dužan sajam vidljivo obilježiti s nazivom organizatora sajma, ukupnim brojem štandova izlagača, razdoblje trajanja sajma te brojem i datumom odobrenja korištenja javne površine te numerirati štandove". To, međutim, nismo vidjeli kada su se spojili i nagurali tih 45 štandova.

Među organizatorima sajma pojavila se i udruge branitelja Veterana 72. vojne policije koja je, prema informaciji pročelnika Korone, trebala biti od 20. do 30 kolovoza.

Dugogodišnji zakupac na Obali kralja Petra Krešimira IV je i zadarski Vakanza Corner. Za postavu montažnog objekta površine 5,76 m2, radi prodaje bezalkoholnog pića, vode i točenog piva u sklopu manifestacije VAK"AN"ZA SPORT&MUSIC festivala u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza, odlukom Gradonačelnika trebali su platiti 80 kuna dnevno, što ukupno iznosi 3.760 kuna, za cijelo razdoblje.

Tome kada se doda iznos godišnja zakupnina od 40 tisuća kuna za luna park koji se prostire na 334 m2, onda je jasno koliko u Gradu zadru cijene i kako uopće vide taj zadarski zapušteni biser.