Od 17 kandidata, koji su prijavili na natječaj za dva slobodna sudačka mjesta na Općinskom sudu u Zadru, tek je njih osmero pristupilo razgovoru s članovima Državnog sudbenog vijeća.

Nakon intervjua DSV je objavio listu prvenstva iz koje je vidljivo kako je komisija najniže bodove na razgovoru opet dodijelila kandidatima koji su imali najviše bodova na završnom ispitu. Marija Knez je tako dobila svega 2, a Silvana Brala 5 od mogućih 15 bodova, dok su ostali kandidati dobili bodove u rasponu od 9,11 do 12,78.

No ni niski bodovi spomenute kandidatkinje nisu svrgnuli s prva dva mjesta, ali je ovakvom kalkulacijom povećan broj kandidata kojih Državno sudbeno vijeće može poslati na psihološko testiranje. Naime, oni odlučuju u rasponu od -10 bodova od bodova prvoplasiranog kandidata.

Podsjetimo, sličan slučaj dogodio se prije dvije godine, kada je sutkinja Neva Lukin dobila jedinicu na razgovoru, što je DSV-u omogućilo da je preskoče u sljedećem koraku u izboru sudaca. Cijeli je slučaj završio na Ustavnom sudu, ali je odluka donesena u korist DSV-a. Lukin se javila i na ovaj natječaj, no njezinog imena nema među kandidatima koji su pristupili razgovoru.