Grad Zadar ulaže 7 milijuna kuna u izgradnju prometnice u Crnom. Toliko iznosi procijenjena vrijednost javne nabave koja je trenutno u fazi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prema projektu Damira Mandre iz Studija 2M, prometnica će se izvesti u širini od 5,5 metara s obostranim nogostupima širine 1,5 metara. Obuhvat se sastoji od jedne ulice duljine oko 710 metara sa slijepim odvojcima duljine oko 30 metara. Trenutno je na tom potezu dijelom asfaltirani, a dijelom tamponirani put, širine 5-6 metara bez nogostupa.

Kolni prilazi i priključci za zgrade i objekte, koji se planiraju graditi uz ove ulice, izvest će se preko nogostupa ili bankine do ruba privatne parcele. Upravo ti objekti predstavljaju razlog za uređenje ove prometnice. Naime, Grad Zadar u Crnome planira realizirati projekt iz modela poticane stanogradnje (POS), u sklopu kojeg će mladima povoljno nuditi terene za gradnju obiteljskih kuća. Stoga je i u samom nazivu nabave navedeno kako se prometnica gradi u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih.

Uz rekonstrukciju prometnice izvest će i vodovodna mreža, oborinska odvodnja, javna i DTK kanalizacija. Procijenjeni rok za završetak zahvata je 270 dana, odnosno oko 9 mjeseci, a ako potraga za izvođačem prođe bez poteškoća, radovi bi mogli započeti krajem ove godine.