Pročelnik za zdravstvo Marko Kolega izjavio je kako se u sljedećih pet godina očekuje pet novih specijalista pedijatrije koje je na specijalizaciju uputio Dom zdravlja Zadarske županije, što će nadomjestiti pedijatre koji u tom razdoblju odlaze u mirovinu.

Istovremeno je Dom zdravlja objavljivao i poništavao natječaje za već gotovog pedijatra - posao za stalno jer se na njih nitko nije javljao. Već godinama je deficit te liječničke specijalizacije u Hrvatskoj.

Prva koja bi se trebala vratiti do kraja godine sa specijalizacije pedijatrije je dr. Antonija Šitum Bušić koja je od Doma zdravlja 2015. godine dobila tu specijalizaciju. Ona se ove godine natjecala za isto specijalističko mjesto u zadarskoj bolnici, ali ugovor nije mogla potpisati jer se nije riješila financijska naknada za specijalističko usavršavanje, a nije bilo ni pregovora između dvije ustanove koje imaju istog osnivača.

Njezinim dolaskom u zaslužnu mirovinu trebao bi otići dr. Damir Letinić koji, iako je umirovljen, draži pedijatrijsku ambulantu Doma Zdravlja prema ugovoru na četiri sata.

Dvije godine poslije, specijalizaciju iz pedijatrije su dobile dr. Ana Marija Vukasović i dr. Matea Žaja. Jedna će se vratiti iduće godine, a druga bi specijalistički ispit trebala položiti 2024. godine. Ove godine su specijalističko usavršavanje iz pedijatrije za potrebe Doma zdravlja Zadarske županije dobilo dvoje liječnika: dr. Silvana Šoša koja je radila u privatnoj ordinaciji obiteljske medicine te dr. Krunoslav Marko Škarić.

Za razliku od natječaja za specijalizaciju u bolnici, za Dom zdravlja nema velikog zanimanja. Ove godine su dodijeljene dvije specijalizacije iz ginekologije i opstetracije za koju su na natječaju oni bili jedini kandidati: dr. Marina Alić Borozan i dr. Maša Šimičević.