Katarina Colić dobila je drugi mandat ravnateljice Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija nakon što na javnom natječaju nije imala protukandidata.

- Na javni natječaj je unutar roka pristigla jedna prijava. Na 69. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. rujna 2022. godine Upravno vijeće je na temelju razmotrene natječajne dokumentacije i obavljenog razgovora sa kandidatkinjom jednoglasno odlučilo imenovati Katarinu Colić, dipl.oec. ravnateljicom Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, službena je informacija iz ove županijske ustanove u čijem Upravnom vijeću sjede Marta Hordov, Iris Žuža i Petar Bogović.

Podsjetimo, INOVAcija je osnovana odlukom Županijske skupštine 2014. godine kako bi se pod jednom ustanovom objedinili razvojni projekti s ciljem oblikovanja Zadarske županije kao gospodarski privlačne. Ustanovu je prve četiri godine vodila Vedrana Kevrić, da bi je krajem listopada 2018. godine preuzela Katarina Colić. Od prošle godine njihovo je sjedište na Relji u Centru za kreativne industrije, specijaliziranom poduzetničkom inkubatoru izgrađenom pomoću EU sredstava.