Općina Jasenice očitovala se danas o najavi ponovnog otvaranja starog kamenoloma - eksploatacijskog polja "Romanovac", koje se nalazi u obuhvatu Parka prirode Velebit, ali i na području ove jedinice lokalne samouprave.

- Prema informacijama koje trenutno imamo, na području starog kamenoloma "Romanovac", koji kao što znate nije u funkciji već dugi niz godina, odvijaju se određene aktivnosti i to konkretno postavljanje rampe na ulazu u kompleks.
Isto tako, prema našim saznanjima za predmetno eksploatacijsko polje u ovom trenutku ne postoji ovlašteni koncesionar koji bi imao sve potrebne dozvole i odobrenja za obavljanje djelatnosti pa se u tom smislu, vjerujemo, nikakva legalna eksploatacija ne može odvijati na tom području.

Prema našim saznanjima društvo Kamen d.o.o. iz Obrovca ishodilo je 2017. godine Odluku Ministarstva državne imovine o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u kojem je obuhvat ovog eksploatacijskog polja, no koliko nam je poznato nikakvi drugi akti ne postoje, od potrebnih ekoloških studija pa do dozvole za početak eksploatacije.

Kao jedinica lokalne samouprave koja ima želju i obavezu brinuti o razvoju, dobrobiti i prosperitetu svih mještana na cijelom svom području snažno se protivimo bilo kakvom ponovnom pokretanju eksploatacije na predmetnom području. Dakle, evidentno je obzirom na lokaciju da se radi o visokovrijednom prirodnom području Parka prirode Velebit u neposrednoj blizini svjetski poznatog čuda prirode - Tulovih greda.

Isto tako ovim putem ukazujemo kako se ovdje radi i o vrijednom kulturnom području, a prema dostupnim podacima samim obuhvatom služnosti zadire se preko ceste D-547 "Majstorska cesta" koja je zbog svoje izuzetne kulturne i povijesne vrijednosti kategorizirana statusom "Kulturno dobro RH".

Također, kao izrazito turistički prepoznatljiva općina, snažno se protivimo devastaciji na području zaštićenog kulturnog dobra - Majstorske ceste i Parka Prirode Velebit. Dovođenjem teške mehanizacije nedvojbeno bi se uništio turistički i društveni potencijal Tulovih greda. S obzirom da se većina stanovnika ovog područja indirektno ili direktno bavi turističkim djelatnostima smatramo da bi ovakav projekt čak i u gospodarskom smislu prouzročio više štete nego koristi.

Obzirom na dostupna saznanja Općina Jasenice je zatražila od nadležnih institucija očitovanje i dodatnu dokumentaciju kako bi prikupili više informacija o predmetnim događanjima, a ujedno opreza radi Državnom inspektoratu RH i Ministarstvu kulture RH šalju se obavijesti odnosno zahtjevi za daljnje postupanje u okviru svojih nadležnosti, stoji u priopćenju.