Hrvatska udruga za Art terapiju, HART u suradnji sa Zajednicom Talijana, Zadar organizira mjesečne tematske art terapijske radionice za djecu i odrasle.

Što je ART TERAPIJA?


Art terapija je psihoterapijska tehnika koja koristi kreativne procese stvaranja likovnih radova da bi poboljšala i unaprijedila psihičko, mentalno i emotivno stanje osoba bilo koje dobi. Upotrebljava kreativni proces kao komunikacijski kanal kroz art psihoterapijske tehnike koje kombiniraju koncepte psihologije i vizualne umjetnosti. Bazirana je na vjerovanju da kreativni proces koji uključuje umjetničko izražavanje pomaže ljudima da razriješe konflikte i probleme, razviju interpersonalne vještine, upravljaju svojim ponašanjem, smanjuju stres, povećavaju samopouzdanje i samosvjesnost i postignu uvid. Art terapija nije: slikarstvo, kiparstvo, sati likovne kulture, obrt (izrada dekorativnih predmeta), rekreaciona, okupaciona terapija. Art terapija omogućuje direktan pristup nesvjesnome, budući da dominantno traume proživljavamo u slikama oblik je komunikacije koji zaobilazi podsvijesne filtere. Vizualni uradci mogu prikazati sadržaj koji riječi ne mogu, omogućuje izražavanje misli i osjećaja u isto vrijeme, razvija kreativan i alternativan način savladavanja problema gledajući u vizuale koji su često neočekivani. Siguran je oblik psihoterapije jer nije invazivan za klijenta, proces i rezultat imaju terapijsko djelovanje.

ART TERAPIJSKA RADIONICA ZA ODRASLE
SVE BOJE STRESA


Tijek radionice sastoji se od nekoliko etapa, započinjemo upoznavanjem preko likovnih materijala. Nakon čega slijedi vježba za fokus i osvještavanje utjecaja stresa na tijelo, koristeći boje svatko za sebe izrađuje svoju tjelesnu mapu nakon čega slijedi razgovor o procesu izrade iste. Završavamo pronalaskom sigurnog mjesta te otkrivanjem art terapijskih alata za smanjivanje razine stresa.

TERMIN: 08.10., 9-10:30h
Mjesto održavanja: Zajednica Talijana Zadar u Ulici plemića Borelli 8

Promotivna cijena:120kn/1:30min


Napomene:
° Sljedeća radionica za djecu održat će se 22.10. !)
•Iskustvo u slikanju nije potrebno i svi materijali su uključeni u cijenu
•Potrebno je rezervirati mjesto na [email protected]


Voditeljica art terapijskih radionica je mag.prim.educ. Magdalena Rubeša, univ.spec.art.therap. koja je specijalizirala Art terapiju na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativnih terapija na Akademiji za Umjetnost i kulturu u Osijeku. Autorica je prve Hrvatske Art terapijske izložbe pod nazivom Art terapijsku procesi održane u Kneževoj palači u Zadru u siječnju 2019.g. uz predavanje Što je Art terapija?. Sudjeluje u prvoj grupnoj izložbi Hrvatskih studenata u veleposlanstvu RH u Washington D.C. te u George Washington University Art therapy Gallery SAD, 2018.g. Using Ancient Cultural Traditions in Devaloping Contemporary Croatian Art Therapy, predavanje je u kojem izlaže na temu Paške Čipke uz kolege studente prve grupe hrvatskih Art terapeuta, George Washington University SAD, 2018.g. Dio je Art terapijskog tima koji provodi radionicu na temu Sve boje stresa, 9. Kongres KoHom-a, Šibenik 2018.

 Pod mentorstvom prof.Mercedes Balbe ter Maat izlaže Art therapy for survivors of trauma; 49th Annual Conference of American Art Therapy Association, Miami, FL, SAD, 2018. Svoj istraživački rad izlaže u sklopu simpozija o Kreativnim terapijama na 13th International Congress EAMHID, Berlin, 2021.g. Također ima iskustva u art terapijskom radu sa starijom populacijom oboljelom od Alzheimera i demencije, klijentima s karcinomom, gubitkom voljene osobe, kao i klijentima s tjelesnim teškoćama te traumatskim ozljedama mozga. Nadalje, pomaže dječjim i odraslim klijentima u unaprijeđenju kvalitete života jačanjem otpornosti te uspješnijem nošenju sa stresnim i traumatskim stanjima kroz individualne i grupne art terapijske sesije. Potpredsjednica je i jedna od osnivača Hrvatske udruge za Art terapiju (HART) te predsjednica Etičkog povjerenstva Udruge.