Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire zapošljava šestero zaposlenika - psihologa, rehabilitatora, edukacijskog rehabilitatora, radnog instruktora za kreativne i radno-okupacijske aktivnosti, radnog instruktora za grafiku te čistačicu.

Edukacijski rehabilitator treba imati završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije, a rehabilitator studij iz područja društvenih znanosti - polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije ili psihologije.

Radni instruktor za kreativne i radno-okupacijske aktivnosti mora imati završeno srednjoškolsko likovno obrazovanje, a instruktor za grafiku srednjoškolsko obrazovanje u području grafike.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do 13. listopada). Kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.