Na obalnom zidu Foše odvijaju se radovi ali nisu vidljivi jer se radi podmorski dio, kazao nam pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap, dodajući kako se sve radi prema projektu.  Iz Grada su za nadzor angažirali firmu dipl. ing Andrije Šarića.

Grad Zadar je nositelj tog zahvata na koji se čekalo četiri godine od kada su olujni vjetar i valovi urušili podlokalni obalni zid u Foši. Dok se prikupio novaca, obala se još više urušila te se  radi rekonstrukcija za dva milijuna kuna.

 Ona je povijesno bila privezište za lokalne brodove koji su dolazili u Fošu.
Nakon 16. rujna do kada je bio rok za uklanjanje svih brodova i auta, ostao je brod na tzv. suhom vezu koji je bio problem za izvođača radova - splitski Akropolis. Brod koji tamo stoji godinama uklonjen je, a stavljeni su kontejneri izvođača raova kojih, istina, jučer nismo zatekli.

Ispražnjena obala uz devastirani pogon Adrije sada je u cijelosti gradilište koje će to biti idućih pola godine.