Kao što se nakon Drugog svjetskog rata gradila teška industrija uz more, tako se danas događa državna politika u Zadru.

Bez da se pitala Lučka uprava Zadar koja bi ako ništa drugo trebala izdati koncesiju, bez izmjena u Prostornom planu Grada Zadra a kamoli Županijskog koji je u postupku, LNG je izabrao Gaženicu za skladište plina.

Kada je ta vijest u svibnju puštena u javnost, svi koje smo pitali jer su trebali biti dobro upućeni u Zadru ostali su zatečeni, uključujući predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, Božidara Longina.

Kako je bunker skladište planirano uz gat kojeg koristi Crodux, nema sumnje da umirovljeni general Ivan Čermak koji je u tom biznisu, jedini nije bio iznenađen podatkom da se radi studija utjecaja na okoliš za lokaciju koju Tankerkomerc u njegovom vlasništvu koristi desetljećima.

Danas je to sve u skladu sa smjernicama nacionalnog okvira politike i rastućoj važnosti UPP-a kao pogonskog goriva na razini Europske unije, kako to pravdaju u državnoj firmi LNG. Oni su odustali od lokacije Mlaka koji je najbliže terminalu na Krku i izabrali Zadar koji nema željezničku vezu za razliku od Ploča koje su također bile u igri.

Tu je pogodno političko tlo. Za Zadar je već izrađena Studija utjecaja na okoliš, potvrđuje medijima direktor Direktor LNG Hrvatske Hrvoje Krhen. Nadležni u Zadru s tim se nisu pohvalili - ipak je to inveticija od državnog značaja, koju istinabog, nisu oni doveli.

Metodom svršenog čina za zadarsku javnost, u medijima je obznanjeno da je LNG Hrvatska objavio natječaj za izradu Idejnog projekta mjesta za opskrbu ukapljenim i stlačenim prirodnim plinom u luci Gaženica.

Obavijest o pokretanju postupka nabave za usluge izrade idejnog projekta mjesta za opskrbu UPP-om i SPP-om, Luka Gaženica, Zadar, objavljena je na web stranicama LNG Hrvatske, a rok za dostavu ponuda je 17. listopada.

Prema podacima iz LNG Hrvatska, za taj projekt izrađena je studija utjecaja na okoliš te je na temelju studije u tijeku postupak procjene utjecaja na okoliš pri mjerodavnom ministarstvu.

Planira se prekrcaj ukapljenog prirodnog plina iz opskrbnih plovila za i cisterni za prijevoz u spremnike, punjenje u plovila i cestovna vozila pogonjena UPP-om, prekrcaj UPP-a iz spremnika u autocisterne za daljnji prijevoz cestovnim, željezničkim i pomorskim putem.

Mjesto za opskrbu sastojat će se od pristaništa za plovila sa opremom za prekrcaj, spremnika, punilišta vagon cisterni, punilišta cisterni za UPP i ISO kontejnera, punilišta vozila pogonjenih UPP-om i punilišta vozila pogonjenih SPP-om (stlačenim prirodnim plinom ).

Na lokaciji je predviđen i protupožarni spremnik s pumpnom stanicom, trafostanicu, upravljačku zgradu, prometnice, ostala pomoćna postrojenja i sustave.

Ukapljeni plin postao je strateški energent nakon izbijanja rata u Ukrajini, budući da je poremećena opskrba klasični načinom, a i cijene takvog plina su „skočile u nebo".