TIM iz Nadina odabran je za izvođača radova na izgradnji nove ceste u Petrčanima na Punti Radman. 

Njihova ponuda u iznosu od 1,6 milijuna kuna ispala je najniža među tri pristigle na javni natječaj Grada Zadra s procjenom od 1,9 milijuna kuna bez PDV-a. Podsjetimo, najviši iznos od 1,7 milijuna kuna dostavila je Diklo gradnja, čija je ponuda ocijenjena nepravilnom jer iz te zadarske tvrtke nisu ispunili izvorni predložak troškovnika. Za posao se još natjecao Strabag koji je dostavio nešto nižu cijenu od Diklo gradnje, ali višu od odabranog TIM-a. 

Nakon potpisa ugovora, građevinska tvrtka iz Nadina će, prema projektu Silvia Panovića iz Via Factum, u Petrčanima izgraditi prometnicu duljine 249 metara koja se na svom sjevernom kraju spaja se na postojeću makadamsku nerazvrstanu cestu. Zahvat uključuje i izgradnju pripadajuće infrastrukture: vodovodnog cjevovoda, javne rasvjete, oborinske odvodnje te EKI - priključni spoj prema uvjetima teleoperatera. Na lokaciji na kojoj je predviđena prometnica najvećim dijelom je neuređeno zemljište obraslo grmljem i drugim raslinjem. 

- S obzirom da se radi o prometnici predviđenoj isključivo za prometovanje vozila, bez površina za parkiranje vozila i kretanje pješaka, nisu potrebne posebne mjere za prilagodbu osobama smanjene smanjene pokretljivosti, ističe se u projektu.