Nakon provedenog savjetovanja Grad Zadar je u ponedjeljak objavio natječaj za izgradnju prometnice u Crnom, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih, a dan poslije gradonačelnik Branko Dukić informirat će javnost o pokretanju projekta rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području MO Crno.

Radi se o gradskom zemljištu iza zgrade Mjesnog odbora. Ta je parcela svojedobno bila namijenjena za stanove branitelja. Do nove budućnosti tog prostora, gradske vlasti namjeravaju urediti cestu koja prolazi kroz taj mjesni odbor i koju je odavno trebalo urbanizirati s obzirom da je i Crno dio grada.

Vrijednost tog posla je procijenjena na 7 milijuna kuna. Projektna dokumentacija još je lani završena, a potpisuje je studio 2M, vlasnik kojeg je dipl. inž. Damir Mandra.

U tehničkom opisu projekta kojeg bi trebalo provesti za 270 dana, a ništa prije idućeg godine, navodi se kako se spoj ceste na javno-prometnu površinu vrši  preko druge nerazvrstane ceste koja se nalazi na k.č. 4266 k.o. Crno, a koja spaja državnu cestu DC8 na zapadu (Crno) i DC422 na istoku (Babindub).

Prometnica će se izvesti u širini od 5.50 metara te dvostranim nogostupom širine 1.5 metara. Ukupni prometni koridor iznosi 8.50 metar. Bankine su u širine 0.50 metara, a na pojedinim dijelovima uz nogostup izvode se ogradni i potporni zidovi.

Postojeća nerazvrstana cesta je širine cca. 5,0-6,0 metara bez nogostupa. Cesta je dijelom asfaltnog kolničkog zastora, a dijelom tamponirani put.

Rekonstrukcija prometnice će se izvesti u širini od 8,5 metara sa obostranim nogostupima.
Obuhvat se sastoji od jedne ulice duljine cca. 710 metara sa slijepim odvojcima duljine cca. 30 metara.

Ukupna planirana duljina svih ulica iznosi cca. 834 metra. Izvest će se i uklapanje u postojeće stanje na početku zahvata u skladu sa zatečenim stanjem na terenu, navodi se u opisu projekta rekonstrukcije ceste kroz Crno.