Marjana Botić poslala je u ime Kluba vijećnika Akcije mladih Gradskom vijeću o prijedlog o usklađivanju akata o osnivanju dvaju gradskih tvrtki iz područja vodnog gospodarstva, Vododva i Odvodnje s pozitivnim propisima RH te smjernicama nacionalnog i europskog programa održivosti i otpornosti

- Prijedlog je nastao kao odgovor na dugogodišnju lošu praksu kojom se pojedinim korisnicima usluga javnog komunalnog poduzeća protuzakonito isključivala voda, a drugima se istovremeno, opet protuzakonito, nije naplaćivala, što kao odgovorno gradsko vijeće hitno moramo zaustaviti.

Loša praksa upravljanja komunalnim društvima u ovoj domeni također je dovela do izrazito lošeg stanja sustava vodnog komunalnog gospodarstva u Zadru i okolici, te prijeti daljnjim padom kvalitete gospodarenja vodnim resursima unatoč naporima da se projekt aglomeracije Zadar - Petrčane ipak privede završetku, a što je nedopustivo u svijetlu EU smjernica postizanje lokalne otpornosti i održivosti u pružanju javnih usluga, ističe Botić.

- Osobito je vidljivo kako se u poslovanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar krše propisi iz Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnom gospodarstvu budući direktor samovoljno primjenjuje odredbe Zakona o vodom gospodarstvu koje je za javno komunalno poduzeće opći zakon, a koji regulira gospodarenje vodama uključujući teritorijalno more osobito iz domene: zaštita od poplava, zaštita voda od onečišćenja i sl, , a u kojem se riječ ,,potrošač" uopće ne spominje iz čega je i laiku vidljivo kako je dugogodišnjom nebrigom osnivača Grada Zadra i drugih jedinica lokalne samouprave, dozvoljeno da akt o osnivanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar godinama ostaje neusklađen sa novijim zakonima koji reguliraju poslovanje komunalnih društava i odnos prema potrošačima što direktoru lokalnog komunalnog društva ostavlja mogućnost da provodi protuzakonitu štetnu praksu.

Također je vidljivo kako se štetne prakse tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar uzrokuju dugogodišnje ogromne gubitke i krađe vode iz sustava; uključujući institucionaliziranu krađu vode za povlaštene korisnike, po čemu kao država bilježimo najveće gubitke pitke vode u EU, a Zadar je po gubicima vode iz sustava godinama među neslavnim rekorderima u RH. Također su se nagomilali drugi problemi koji prijete kvaliteti voda, a tome pridonose brojni problemi u sustavu drugog gradskog javnog komunalnog društva iz domene vodnog gospodarstva, Odvodnje d.o.o. Zadar.

Sustav vodnog gospodarstva u Zadru nazaduje, umjesto da se napreduje i usklađuje se sa sustavom održivosti i otpornosti koji bi se mogao obilati financirati iz EU fondova. Ovako propuštamo takvo financiranje i dalje se nalazimo na posljednji mjestima po kvalitete gospodarenja vodom što to je neodrživo i neprimjereno državi /županiji/gradu sa visokim vodnim potencijalima, ističe Botić.

Klub Akcije mladih gradskog vijeća Grada Zadra stoga je dao i detaljno obrazložio prijedlog o pokretanju postupka usklađivanja akata o osnivanju sa pozitivnim propisima RH i EU, stvaranjem objedinjene javne tvrtke za vodno komunalno gospodarstvo, a koji bi se u suradnji sa nadležnim gradskim uredima i klubovima vijećnika trebao pripremiti i usvojiti na idućoj sjednici gradskog vijeća.