Polovicom lipnja 2021. godine izbio je požar u kući na početku Ulice Mihovila Klaića, a ta kao i dio susjedne građevine još uvijek su u stanju konzerviranja požarišta.

Obnova prostora, odnosno rekonstrukcija je po službenim informacijama koje smo dobili od upravitelja Zadar stana i Grada Zadra kao suvlasnika, još jako daleko.

Iako su korisnici tog 15. lipnja napustili tu kuću, koja broji stoljeća svog postojanja, nekima je ovih dana stigla iz Splita obavijest o ovrhi za dug potrošene struje od 9 tisuća kuna za prostor koji je napušten 15. lipnja 2021. Radi se o gradskom prostoru za koji je više puta poslana odjava priključka. Apsurd situacije je činjenica da je do požara došlo zbog kvara na elektro instalaciji.

Upravo broj priključka za struju bio je jedini kontakt kojeg su ti korisnici imali s arhitektonskim uredom koji je prvo napravio statički proračun stanja zgrade. Sada se već mjesecima radi projektna dokumentacija za rekonstrukciju opožarene građevine koja je i bila u lošem stanju.

Pročelnik Odjela za gospodarenje gradskom imovinom, Tomislav Korona  u odgovoru na novinarski upit podsjeća kako se požar proširio drvenom međustropnom konstrukcijom i drvenim gredama na više prostorija dvokatne zgrade i spojenih krovišta te zahvatio petnaestak prostora. Djelatnici Odjela za gospodarenje gradskom imovinom u suradnji s tvrtkom Zadar Stan d.o.o. kao upraviteljem opožarenih zgrada, ostvaruju kontinuiranu suradnju s ostalim suvlasnicima zgrade.

Naime, unatoč tome što je Grad Zadar suvlasnik na obje nekretnine, te je u svojim pravima i obvezama jednak ostalim suvlasnicima, Grad Zadar je odlučio na sebe preuzeti ulogu adminstrativne podrške kao posrednik između suvlasnika zgrada i izvođača radova kao i upravitelja zgrade. U ovom trenutku, možemo izvijestiti jedino o tome kako je trenutno u fazi izrada glavnog projekta rekonstrukcije od strane tvrtke Bastion Dizajn d.o.o., kao odabranog izvođača od strane svih suvlasnika. Budući se radi o privatnoj imovini svih suvlasnika, oni sudjeluju u izradi projekta sukladno svojim željama i individualnim potrebama, a kako bi se što skorije formiralo idejno rješenje, pisano se očitovao pročelnik Korona.

Ništa konkretniji nije bio ni direktor Zadar stana, Dubravko Burić koji je poslao „crno na bijelom":

Prema informaciji odabranog projektantskog ureda, izrada naručene dokumentacije je u tijeku, a nakon potrebnih pojedinačnih konzultacija projektanta sa svakim suvlasnikom.

Po završetku izrade dokumentacije, a koja sadrži i troškovnik potrebnih radova, suvlasnici će odlučiti o daljnjim koracima (određivanje opsega radova, raspisivanje natječaja, financiranje).

Za potrebe financiranja, omogućit ćemo suvlasnicima direktan kontakt s bankama radi iznalaženja prihvatljivog modela, napisao je Burić kojeg nismo imali prilike telefonom pitati do kada će se raditi ta dokumentacija s obzirom na to da je prošlo pola godine od kada je projektant izabran.