Grad Zadar prijavio je dva projekta na ovogodišnji poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama, izvijestila je na posljednjem Kolegiju gradonačelnika v.d. pročelnica Upravnog odjela za EU fondove Stefani Mikulec Perković.

Jedan projekt odnosi se na parterno uređenje zadarske rive koje bi trebalo zaokružiti priču o njezinoj obnovi. Podsjetimo, prema projektu Arhitektonskog studija Rene, predviđa se svojevrsni facelifting zelenog i šljunčanog pojasa od Foše do Morskih orgulja. Najveću novinu predstavljaju biciklističke staze koje garantiraju lakši put do povlačenja EU sredstava. Osim njih ovaj višefazni projekt predviđa hortikulturno uređenje, novi sustav navodnjavanja, uređenje pješačkih staza koje će dobiti oko 1.200 metara novih rubnjaka, te novo kameno popločanje na ulazu s Foruma, kao i komunalnu opremu poput novih klupa, kanti za otpad te javnih špina.

Ranija procjena vrijednosti radova iznosila je 4 milijuna kuna, no na Kolegiju gradonačelnika govorilo se o iznosu od 7,5 milijuna kuna. Kako nam je objasnio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap, nekoliko je aspekata koji stoje iza nastale razlike. Najveći se odnosi na uračunati PDV te usklađivanje vrijednosti projekta s rastom cijena u građevinskom sektoru. Tu je i veći sustav navodnjavanja, a na prijedlog svih udjela, uvršteno je još nekoliko energetskih ormarića kojih nikad nema dovoljno. Iako u projekt nije uključeno komunalno obogaćivanje mula na kojem su u tijeku radovi na dogradnji, gradske vlasti otvorene su za tu ideju, što je pohvalno.

Drugi projekt, kojeg su prijavili na ovogodišnji poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, su zeleni otoci. Radi se o mjestima na javnoj površini na kojima su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada. U sljedećoj godini u planu su 24 nove lokacije za zelene otoke od čega 7 upravo na otocima.