U petak je uspješno obavljenim tehničkim pergledom završena prva faza radova na cjelini Bokanjac u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane".

Prva faza radova na području četvrti Bokanjac obuhvaćala je glavnu Ulicu Davorina Trstenjaka te sve ulice istočno od iste - Put groblja, Put Grbica, Nerezine, Put bunara, Galica, Cilj, Brig, Graica, Prilaz Andrije Konca, Prilaz Josipa Torbarine, Prilaz Tome Matića. U Prvoj fazi položeno je 506,10 m′ oborinske odvodnje, 3962,17 m′ fekalne odvodnje te je omogućeno 306 kućnih priključaka.

Završetak radova prve faze te priključenje korisnika na javni sustav odvodnje predstavlja prvu značajnu i vidljivu dobrobit „Aglomeracije Zadar - Petrčane". Korisnicima će od strane Odvodnje d.o.o. Zadar biti poslana Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te popratni Zahtjev za priključak na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

Radovi na cjelini Bokanjac se odvijaju planiranom dinamikom te je do sada ukupna vrijednost izvršenih radova 132.275.736,83 kuna odnosno 65,59 %, a radovi na prvoj od tri faze su završeni te je 21. listopada 2022. uspješno obavljen tehnički pregled. Ukupna vrijednost čitavog projekta je 567 milijuna kuna.