Iz Tržnice su promijenili datum javnog poziva za 2. krug kao i javno otvaranje ponuda za preostale kućice u sklopu održavanja Adventa 2022.

Kako je 18. studenog praznik, objavu javnog poziva bit će 3. studenog kako bi otvaranje ponuda bilo 17. Studenog.

Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu pristigle zaključno do 17. studenog 2022. godine, do 11:00 sati.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za zakup drvenih kućica dana 17. studenog 2022. godine, u 12 sati u Velikoj vijećnici, Narodni trg 1.