Zdravstvena ustanova Ljekarne Zadar objavila je natječaj kojim se traži izvođač radova na uređenju i opremanju apoteke na Putu Petrića, poznatije pod nazivom dr. Dr. Edvin Andrović".

Ravnatelj Ljekarne Zadar, Božo Ćolak dobio je suglasnost skupštine za iznos od 2,6 milijuna kuna bez PDV-a koliko je procjena izvođenja radova na prostoru od 133 kvadrata. U ožujku kada je projektant Igor Pedišić završio izradu glavnog projekta u njemu je napisana procjena vrijednosti od dva milijuna kuna. U istom projektu navodi se ukupna površina prostora od 144 kvadrata. Gabariti se neće mijenjati već funkcionalni raspored prostorija u preuređenju te ljekarne, posljednje koja se preuređuju po Pedišićevom projektu i u režiji ravnatelja Čolaka.

Kolika će biti vrijednost tog posla, pokazat će ishod natječaja na kojem je rok za ponude do 15. studenog Projektant jamči sto godina trajanje, uz održavanje preuređenog prostora, ljekarne Andrović.

Ako natječaj prođe bez većih problema, ljekarna Andrović će zbog radova biti zatvorena početkom godine. U natječaju je naznačen rok završetka od 180 kalendarskih dana.

Za svaki dan zakašnjenja s izvođenjem radova Naručitelj će od Izvođača radova zahtijevati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% dnevno od ukupne vrijednosti ugovorenog iznosa (bez PDV-a), s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a), tako se investitor Ljekarne Zadar unaprijed zaštitio s penalima od budućeg izvođača radova.