Predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić ispravno je detektirao na početku tribine o Znanstvenoj knjižnici zbog bojkota dijela pozvanih sudionika neće ostvariti njezina svrha, a to je da struka kaže svoju riječ o tome treba li se pripojiti Sveučilištu u Zadru ili zadržati svoju samostalnost.

U vijećnici su se okupili vijećnici vladajuće većine (SDP, AM, Enio Meštrović...), članovi Upravnog vijeća koje je grad predložio u Znanstvenu knjižnicu i nekoliko njezinih zaposlenika. Izostali su gradonačelnik Branko Dukić, v. d. ravnateljice Marijana Senkić Klapan, vijećnici HDZ-a, predstavnici Sveučilišta, članovi Upravnog vijeća iz redova zaposlenika knjižnice... Svi su oni manje-više poručili kako se radi o politizaciji problema te su svoj sta već ranije izrekli tamo gdje je bilo mjesto.

- Ja sam čuo te argumente i zalažem se za prelazak Znanstvene knjižnice u okrilje Sveučilišta, ali glasat ću protiv sve dok se ti argumenti ne prezentiraju javnosti na ovakvom mjestu. Imamo demonstraciju sveučilišnog elitizma koje ne želi raspravljati na lokalnoj razini iako je grad partner u provođenju projekata . Ovo je grubi nedostatak komunikacijskih vještina. Nije slučajno da je prošli saziv Upravnog vijeća, kada su se prijavile dvije kandidatkinje, prednost dao onoj koja je imala minimalne uvjete, a ne onoj koja je stručno i znanstveno bila u prednosti. Mi više nemamo situaciju da se stručni ljudi žele javiti na natječaj, a moguće je da će na kraju ministarstvo nekakvim dekretom odlučiti o sudbini knjižnice, rekao je Vučetić.

Jedna od onih koja je, mimo političara i gradskih vijećnica, iznijela svoj stav je Tatijana Petrić, čini se baš ta kandidatkinja pred kojom je bivše Upravno vijeće dalo prednost sadašnjoj v. d. ravnateljici. Nekadašnja zaposlenica svih triju zadarskih knjižnica - fakultetske, gradske i znanstvene, a zatim i glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (ujedno i nekadašnja vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću) iznijela je argumente zašto ona ne bi trebala biti prepuštena Sveučilištu.

- Ovdje se zapravo govori o prestanku rada Znanstvene knjižnice i osnivanju nove organizacijske jedinice unutar Sveučilišta. Je li to Sveučilište ponudilo program rada, razvitka i u kojem će prostoru djelovati, ili se radi o postojećem ptostoru? Sveučilišna knjižnica daje usluge studentima, akademskom osoblju i drugim djelatnicima sveučilišta, drugi se korisnici ne spominju, a znanstvena knjižnica služi zajednici u kojoj djeluje, navela je Petrić.

Ona smatra da se radi o novom pokušaju sveučilišta da dobije građu na temelju koje će dobiti uvjete za svoju akreditaciju, a iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pokušat će se povući sredstva za zgradu u kojoj će knjižnica biti samo jedan dio.

- Naravno da neće građa nekuda nestati, da će ona - ako se izgradi zgrada - otići u novi prostor, ali građani će izgubiti kulturni identitet ovog grada. Moj je prijedlog da se zadrži postojeća situacija, ali da se na proračunu izdvoje veća sredstva ne samo za nabavu, nego i edukaciju djelatnika, rekla je Petrić.

Ante Rubeša ponovio je kako neće nikada glasati za prepuštanje knjižnice Sveučilištu u Zadru, Irena Dragić kako mora ostati samostalna i otvorena svim građanima, a Marjana Botić iznijela je prijedlog da se ujedine Gradska i Znanstvena knjižnica, čime bi ih se zaštitilo od pokušaja preuzimanja.