Nakon što je Jurica Bosna (HDZ) stavio svoj mandat vijećnika u mirovanje, mijenja se sastav četiri gradska odbora, koji su radna tijela Gradskog vijeća.

Klub vijećnika HDZ-a i koalicije dostavio je prijedlog da se Matilda Karamatić Brčić, koja je umjesto Bosne ušla u Gradsko vijeće, imenuje na njegovo mjesto u tri odbora: Odboru za proračun i financije, Odboru za programe razvoja otoka te Odboru za mladež.

Jedino mjesto koje neće preuzeti od Bosne je, zanimljivo, ono u Odboru za ravnopravnost spolova. Naime, tamo su žene već zastupljene u većem broju, pa je za člana tog Odbora HDZ predložio svog vijećnika Damira Burčula.