Ivica Kero i dalje je ravnatelj Srednje škole Biograd, iako je Prosvjetna inspekcija pronašla manjkavosti u njegovom reizboru, zbog čega je na kraju naloženo i raspuštanje Školskog odbora. Međutim, povjerenstvo koje je oformila Zadarska županija nakon raspuštanja Školskog odbora Keru je ponovno postavila za vršitelja dužnosti ravnatelja.

Prosvjetna inspektorica u svom je rješenju navela kako nema sumnje da Nastavničko vijeće velikom većinom podržava kandidata, te nije vjerovati da će se to promijeniti, ali „ignoriranje utvrđenih propusta u pripremi sjednica, promjeni Statuta i Poslovnika o radu kolegijalnih tijela, dostavljanje popratnog dopisa resornom Ministarstvu s netočnim popisom akata koji se u privitku dostavljaju, za prosvjetnog inspektora nije prihvatljivo posebno u kontekstu cjelokupno utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnom nadzoru koje upućuje na ponavljanje određenih ranijih nadzorom utvrđenih propusta, kada je riječ o radu školskih tijela.".

Međutim, kada je po prijedlogu samog ravnatelja Školski odbor trebao provesti smjenu, odbio je to provesti te ga je Županija morala raspustiti i imenovati posebno Povjerenstvo. Ono je na sjednici Keru postavilo za v. d. ravnatelja a zatim i provelo izbore za novi Školski odbor, u kojemu su sada Jelena Jelić (predsjednica), Lobel Krpina, Sanja Birkić, Kata Kruneš, Petar Jureško i Dragan Katuša.

- Nakon prijave Prosvjetna je inspekcija došla u školu u lipnju 2022. godine i utvrdila određene manjkavosti i propuste u natječajnom procesu. Na temelju utvrđenih činjenica Prosvjetna je inspekcija naredila školskom odboru donijeti odluku o poništenju odluke o izboru ravnatelja i odredila rok. Školski odbor u zadanom roku nije donio takvu odluku, pa je Prosvjetna inspekcija, sukladno svojim ovlastima temeljenima na Zakonu o prosvjetnoj inspekciji, stavila izvan snage Odluku školskog odbora o imenovanju ravnatelja, objasnio je pročelnik UO za društvene djelatnosti Ivan Šimunić, odgovarajući na pitanje županijskog vijećnika Davor Čerkuča.

- Povjerenstvo je žurno trebalo imenovati vršitelja dužnosti škole od datuma 21. srpnja 2022 godine, jer bi u protivnom škola bila bez ravnatelja. Povjerenstvo je pokrenulo i izbor novih članova školskog odbora, te je školski odbor konstituiran i radi.

Iako već dva mjeseca Školski odbor radi u novom sastavu, još uvijek nije raspisan natječaj za stalnog ravnatelja, niti ima najave da bi uskoro mogao biti raspisan.