Produljuje se rok za ispunjavanje anketnog upitnika koji će doprinijeti kvaliteti izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine.

Grad Zadar u postupku je izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine koji predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja. Kako bi uključili što veći broj sudionika i omogućili svim zainteresiranim dionicima da pod istim uvjetima daju svoj doprinos izradi nacrta Plana razvoja Grada Zadra do 2027. godine, izradili su online obrazac - anketni upitnik čiji će se rezultati koristiti u kreiranju strateškog razvoja našeg Grada.

Svi zainteresirani građani, poduzetnici, predstavnici institucija, ustanova, udruga, mjesnih odbora, predstavničkog tijela i svi ostali zainteresirani dionici s područja grada Zadra mogu na linku ispuniti pripremljeni anketni upitnik do četvrtka, 17. studenog.