Ravnateljica Doma sv. Frane Zadar Vesna Dujić rapisala je javni natječaj za zapošljavanje gerontodomaćice na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti su završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o radnom stažu, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, obostrani preslik osobne iskaznice te preslik svjedodžbe i uvjerenje položenog tečaja za njegu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 9. studenoga.