Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA u suradnji sa Lučkom Upravom Jonskog mora - Lukom Taranto provodi projekt ECOWAVES u sklopu programa INTERREG ADRION 2014. - 2020. u području održivih regija.

U sklopu projektnih aktivnosti održalo se predstavljanje eko otoka i meteo stanice za mjerenje kakvoće zraka u Lučkoj upravi Zadar. „Današnja prezentacija je rezultat dugogodišnjih napora i rada Agencije na uspostavljanju projektnih aktivnosti koje su došle u svoju realizaciju. Glavni nam je cilj zaštita okoliša Jadranskog mora gdje su glavni rizici onečišćenja ilegalno odlaganje otpada s brodova, kao i neadekvatno upravljanje otpadom. U tu su svrhu nabavljeni mobilni ekološki otoci koji omogućuju njegovo selektiranje, recikliranje, a time i smanjenje troškova i količina otpada u samoj luci", kazao je ravnatelj AGRRA-e Ivica Pintur.


Projekt se provodi od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2023. godine. „Projekt ECOWAVES vrijedan 2.114.750,00 eura će pomoću transnacionalnog pristupa doprinijeti očuvanju i smanjenju onečišćenja, te će razviti transnacionalnu strategiju usmjerena k upravljanju otpadom i oformiti transnacionalnu mrežu za zaštitu okoliša unutar lučkog područja", rekla je voditeljica projekta ECOWAVES iz AGRRA-e Ivana Dević.

„Uz zahvalu AGRRA-i što nas je uključila u projekt, moram istaknuti kako nam je on donio velike koristi. Detektirali smo nedostatke u Luci te smo napravili sve potrebne iskorake, program i nabavu potrebne opreme kako bi Luku napravili još boljom", istaknuo je ravnatelj Lučke Uprave Zadar Željko Knežević. U sklopu Interreg Italija-Hrvatska projekta SUSPORT - SUStainable PORTs napravljena je nadstrešnica sa solarnim panelima i baterijama za spremanje prikupljene energije te punjačem za električne automobile.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u ekološke otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže u luci. Na taj se način postižu značajne uštede te se smanjuje negativan utjecaj na okoliš korištenjem postojećih sirovina i štednjom energije. Krajnji cilj je održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira te se stavlja naglasak na važnost održivog upravljanja okolišem u skladu s prioritetima projekta.