Stanovnici Puntamike i Dikla već nekoliko dana automobilima prolaze kroz lokve na Trpimirovoj obali. Nakon nekoliko dana kiše, koje su učinile svoje, plimni val prelio se preko obalnog zida, koji se nekoliko puta godišnje ne može zauzdati snagu prirode.

Na mjestima gdje je prometnica nagnuta prema moru višak vode se povlači nazad, ali na pojedinim lokacijama, poput Gimnazije Franje Petrića ili između doma na Sfingi i Marexa, more koje prijeđe prometnicu stvara jezera koja nemaju gdje oteći.

Visina od čak dvadesetak centimetara na pojedinim mjestima nagnala je vlasnike nižih automobila da se okreću i vraćaju jednosmjernom prometnicom prema nekom drugom koridoru. Oni hrabriji držali su se vanjskog ruba cesta i nekako ipak prošli prema središtu grada.

- Kad more prelijeva, niti jedan sustav koji može evakuirati takve količine, kaže direktor Odvodnje Grgo Peronja.

Naravno, najgore je bilo pješacima kojima je prolazak bio onemogućen.