Dječji vrtić "Sunce", Zadar sudjelovao je na znanstveno-stručnom skupu "Dječja prava - moć i(ili) odgovornost" u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava.

Ustanova "Sunce" predstavila se sa projektom "Zaštitnici grada Zadra", s naglaskom prava djeteta na svoj osobni i kulturni identitet.

- Dječji vrtić "Sunce" će i dalje nastaviti s apliciranjem na ostale znanstveno-stručne skupove s ciljem osnaživanja kompetencija odgojitelja za što kvalitetnijeg provođenja odgojno-obrazovne prakse, istaknula je ravnateljica Mirjana Miočić.