Na natječaj za izradu glavnog projekta energetske obnove OŠ Šime Budinića prema pasivnom standardu, procijenjenog na 400.000 kuna, Gradu Zadru su se javila tri ponuđača - Rudan d.o.o. iz Žminja, Ekološki Centar iz Vukovara i Zajednica ponuditelja Leading i Dragaš iz Osijeka, koja je ujedno bila najpovoljnija, s ponudom od 172.988 kuna bez PDV-a. S obzirom da su Vukovarci poslali ponudu od 333.333 kune, a Istrani od čak 500.000 kuna, nema sumnje da će gradonačelniku ta ponuda biti predložena za sklapanje ugovora, pokaže li provjera da je valjana.

Projekt energetske obnove Grad Zadar pokrenuo je jer OŠ Šime Budinića nema sustav mehaničke ventilacije za dobavu svježeg zraka, prostorije se griju željeznim radijatorima na lož ulje, a iz neizoliranih cjevovoda gubi se velika količina energije. Zbog toga nastaje problem velikih troškova, ali i loše kvalitete zraka s visokom razinom CO2 zbog koje, kako je navedeno u elaboratu, djeca imaju smanjenu produktivnost.

Projektom bi se utrošak energije trebao smanjiti za 50 posto i omogućiti rashlađivanje prostorija. Nakon otvaranja ponuda sve ponude idu na provjeru, nakon čega će Povjerenstvo utvrditi jesu li valjane i ekonomski najpovoljniju od njih gradonačelniku uputiti na usvajanje.