Skupština Zadarske županije danas je većinom od 21 glasa prihvatila proračun za 2023. godinu, koji će iznositi 229 milijuna eura, odnosno 9 posto veći nego prošle godine. Jedan od razloga porasta su krediti koje će Županija podignuti za rekonstrukciju hotela Čazma za potrebe Medicinske škole, projekt Dnevne bolnice i sl., za što će se zadužiti 40 milijuna kuna.

Uz 19 glasova HDZ-ove koalicije i jedan zastupnice nacionalnih manjina Rajke Rađenović, ovog puta većini se priključio i nezavisni Željko Perica, čiji je amandman od 50 tisuća eura bio jedini koji je prihvaćen, uz amandman samog župana Božidara Longina. On je predložio da porast satnice za pomoćnike u nastavi, koji je dogovoren s 25 na 30 kuna, bude veći za 2 kune, kako bi se izjednačio s porastom na 32 kune za asistente kojima je nadležan Grad Zadar.

Najduža rasprava vodila se o gradnji hospicija, koji je obećan prošle godine, a sada se u prijedlogu novog proračuna vidi da u prošloj sredstva nisu osigurana. Vijećnik SDP-a Jure Zubčić podsjetio je kako je župan na sjednici u rujnu slavodobitno rekao da je novac sjeo na račun, no tih sredstava nema.

- Spektakularno je rečeno kako je stiglo 2,3 milijuna kuna za hospicij iz Ministarstva zdravstva, iako je travnju je ministar Aladrović došao i potpisao ugovor kao ministar rada i socijalne skrbi. S kojim je on to ugovorom onda u kampanji dolazio? Pretpostavljam da do kraja godine nećemo vidjeti radove na hospiciju unatoč čvrstim uvjeravanjima, rekao je Zubčić.

U istoj temi priključili su mu se Davor Čerkuč, Zlatko Marasović i Ivica Žuvela.

- Jedan od razloga zbog kojih smo prošle godine podržali proračun bila je najava gradnje hospicija, a sada vidimo da je u planu za 2022. nula kuna. Znači, čista laž! Čemu amandmani i obećanja kada ih ne ispunjavate. Ne znam kakav ste student bili, ali na ovom ispitu ste pali!, poručio je Žuvela Longinu.

Longin je rekao kako je projekt hospicija u savjetovanju na e-oglasniku, a do sada su izvršenje predradnje s dobivanjem zgrade, izradom projekta, građevinskom dozvolom. S obzirom na rast cijena građevinskih radova i materijala, Županija će u sljedećoj godini riješiti problem financiranja.

Župan je odbacio amandmane SDP-a za educiranje nastavnika za školski odgoj, za izradu projekta TŠC-a za koji tek treba donijeti UPU, kao i amandman Ante Rubeše da se osigura dodatnih 50.000 eura umirovljenicima za smještaj u obiteljskim domovima. Budući da za njih nije bilo većine u Županijskoj skupštini oni nisu ušli u proračun, koji je prihvaćen sa spomenutom većinom.