Grad Zadar i u 2024. će godini naplaćivati turističku pristojbu cruiserima koji pristaju na Poluotok po cijenama koje su vrijedile u prošloj godini i vrijedit će u sljedećoj. Pristojbu plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na Poluotoku za 2024. godinu.

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe utvrdio je gradonačelnik Branko Dukić, koji ga je uputio na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Iako kuna odlazi u povijest za mjesec dana, navodi se kao valuta plaćanja na dan stupanja odluke na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Visina pristojbe ovisi o kapacitetu broda, pa će tako oni najmanji koji mogu primiti do 50 putnika platiti 2.000 kuna, a oni najveći s preko 3.000 putnika iznos od 40.000 kuna.

U prošloj godini brodovi koji su pristajali u Putničkoj luci Gaženica nisu plaćali pristojbu, kako bi koncesionar zadržao konkurentnost na tržištu. U nacrtu ove odluke ona se ne spominje, pa ostaje nejasno hoće li brodari tamo i dalje plaćati samo naknadu koncesionaru.