U Dječjem vrtiću "Sunce" održana je "Večer matematike", tradicionalna manifestacija koja se u cijeloj Hrvatskoj odvija na isti datum i u isti sat. Ove godine to je bilo 1. prosinca u 18 sati.

"Večer matematike" zadarski je vrtić organizirao u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i pročelnicom Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, doc. dr. sc. Majom Cindrić.

- Odaziv djece i roditelja bio je izniman. U samoj realizaciji događanja i izradi materijala za provedbu istog događanja, uz odgojiteljice, pedagoginje i ravnateljicu Dječjeg vrtića "Sunce", sudjelovale su studentice Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nadamo se da će ovakvih događanja biti što više jer jedno je sigurno da je MATEMATIKA i dalje prepoznata kao važna aktivnost za sva područja djetetova razvoja, poručila je ravnateljica DV Sunce Mirjana Miočić.

Inače, sama ideja o organizaciji ove manifestacije na nacionalnoj razini krenula je od nastavnice matematike i voditeljice Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva Tanje Soucie. Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. Dijete u predškolskoj dobi uči o odnosima u prostoru (unutra - vani, gore - dolje, ispod - iznad), odnosima predmeta (veće - manje, lako - teško), svojstvima predmeta (tvrd - mekan, topao - hladan), količini (jesu li dvije skupine predmeta jednake ili je neka skupina veća ili manja), pojmu broja (brojenje, prebrojavanje, povezivanje broja i količine). Sva ova znanja djeca stječu kroz igru, krećući se prostorom, baratajući predmetima - okrećući, uspoređujući. Istraživanja pokazuju kako su počeci dječjeg usvajanja matematičkih pojmova uočljivi već u ranoj dobi.