Zadarska županija objavila je natječaj za radove na rekonstrukciji i uređenju zgrade okoliša s hortikulturom na budućem Centar za koordinaciju palijativne skrbi koji se kolokvijalno naziva hospicij na Babindubu. Taj standard hospicijskog pokreta za dostojan kraj života bolesnika u Zadru se priprema više od tri godine.

Građevinska dozvola za taj zahvat izdana je u ljeto 2020. godine na osnovu projekta kojeg je izradio zadarski projektant Bogdan Marov.

Procjena vrijednosti radova koji bi se trebali napraviti za 12 mjeseci nakon što se budući izvođač radova uvede u posao, iznosi 14,3 milijuna kuna, uskoro 1.9 milijuna eura. Suprotno tezi o tome da bi prema toj procijeni kvadrat trebao koštati 5.600 eura koja se zasniva na izračunu kvadraturi samo jednog kata, radi se o ukupnoj površini građevine od 920m2 te dvije tisuće metara četvornih okoliša koji je također dio projekta.

Prema tom računu troškovnik za kvadrat rekonstrukcije koja je sama po sebi skupa iznosi oko dvije tisuće eura. Istina i da je procjena vrijednosti u odnosu na dosadašnje informacije skoro tri puta povećana. Prvi troškovnik rađen je prije tri godine, a u međuvremenu su cijene na građevinskom tržištu povećana skoro dvostruko, pojasnio je projektant.

Logično pitanje koje se nameće je zbog čega se obnavlja stara vojna zgrada umjesto da se poruši i izgradi nova. To nije moguće jer je zabrana građenja na području koji je prostornim planom obilježen kao vojna zona. Za najmanji zahvat planiran u projektu trebalo je tražiti suglasnost MORH-a, doznaje se od arhitekta Marova.

Njemu je bilo zadan projektni zadatak od 10 kreveta sa svim pratećim sadržajima kao što su prijemna soba, ordinacija liječnika, soba za socijalnog radnika i psihologa, soba za fizioterapeuta, mrtvačnica, tihu sobu za molitvu i meditaciju, dnevni boravak za bolesnike, soba za koordinatora službe i mobilni palijativni tim, te ostale pomoćne prostorije.

Zašto 10 ležajeva? Za Zadarsku Županiju pravilnikom je predviđeno financiranje 17 do 19  kreveta u odnosu na broj stanovnika. Preostali kreveti za palijativnu skrb već su raspoređeni po zadarskim bolnicama.

I na kraju ono bodulsko pitanje: a ki će to platiti?

Iznos od 2.3 milijuna eura predviđen je u proračunu Zadarske županije. Lani ga nije bilo pa su vijećnici pitali a pojedini, kao što je SDP-ov Jure Zubčić, tražili ga po financijskim planovima Ministarstva socijalne skrbi pa čak i Ministarstva zdravstva.

Župan Božidar Longin im je u rujnu objavio kako je novac „legao" na račun Doma sv. Frane koji je u državnom sustavu socijalne skrbi.