Uz pomoć Agencije za razvoj Zadarske županije, pet vrtića iz Zadarske županije dobilo je sredstva za infrastrukturne radove.

Naime, ZADRA NOVA pružila je tehničku pomoć u pripremi pet projektnih prijedloga za prijavitelje Grad Nin te općine Kali, Kolan, Ražanac i Polaču. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 12,8 milijuna kuna. Ovo će omogućiti da se na području Zadarske županije do 30. lipnja 2026. godine osiguraju dodatni smještajni kapacitet za ukupno 180 djece vrtićkog uzrasta.

Više informacija o samim projektima danas je na Radiju 057 otkrila Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije ZADRA NOVA.

Projekt „Nadogradnja i opremanje dječjeg vrtića Morska vila u Ninu" ukupne je vrijednosti 2,4 milijuna kuna i njime će se će se osigurati smještajni kapacitet za 32 djece podijeljene u dva dnevna boravka - 1 jaslička i 1 vrtićka skupina.

Kroz projekt „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali" ukupne vrijednosti 1,2 milijuna kuna dogradit će se i opremiti jedan dnevni boravak za 20 djece.

Projektom „Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan" ukupne vrijednosti 2,8 milijuna kuna osigurat će se smještajni kapacitet za ukupno 32 djece podijeljene u dvije odgojno-obrazovne jedinice - 1 jaslička i 1 vrtićka skupina. Važno je napomenuti kako je općina Kolan jedina jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije koja na svom području nema organizirani predškolski odgoj i obrazovanje. Dječji vrtić planiran je kao matični vrtić investitora i osnivača Općine Kolan.

Kroz projekt „Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića „Ražanac" u Radovinu" ukupne vrijednosti 4,1 milijun kuna osigurat će se tri dodatna dnevna boravka - 1 jaslička i 2 vrtićke skupine, za ukupno 52 djece.

Projektom „Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača" ukupne vrijednosti 2,1 milijun kuna osigurat će se smještajni kapacitet za ukupno 44 djece podijeljene u tri dnevna boravka - 2 jasličke i 1 vrtićke skupine.

- Izgradnja će se sufinancirati sredstvima iz Nacionalnog plana opravka i otpornosti. Naime, prema planiranom zahvatu bilo je točno određeno koliko pojedini dječji vrtić može dobiti bespovratnih sredstava, a sve preko toga morat će snositi same jedinice lokalne samouprave kao osnivači dječjih vrtića. Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružila je svoju stručnu i tehničku pomoć prijaviteljima u pripremi projekata. Angažman Agencije na projektima omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pomoći djelatnika Agencije onome kome pomažu ne stvaraju financijski teret, istaknula je Dujmović Vuković.

Dodala je i kako je Nacionalni plan oporavka i otpornosti - ili skraćeno NPOO, dio sustavne pomoći i reakcije Europske unije na krizu izazvanu pandemijom, a koju je rat u Ukrajini dodatno pojačao.

- Do sada je bilo objavljeno više javnih poziva kako bi se projekti financirali iz ovog izvora, a Agencija ZADAR NOVA pomaže javnopravnim tijelima u tom procesu. Uskoro se očekuje i poziv za infrastrukturne radove na osnovnim školama, poručila je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.