Nadzor zakonitosti amandmana na proračun Grada Zadra, kojeg bi trebalo provesti Ministarstvo financija, tek će pokazati hoće li se potvrditi obustava proračuna od strane gradonačelnika Branka Dukića.

Pri tome će se vidjeti jesu li njegovi amandmani koje je za njega dao pročelnik Ivan Mijolović također u sferi zakonitosti. Dukić se nakon navodnih pregovora sjetio da treba sanirati dvoranu Mocire. Taj posao će čekati tzv. blokadu života Grada koju je sam Dukić stvorio šireći famu o tome kao lov na vještice.

Gradonačenik Dukić je predložio, a njegovi financijeri su odobrili da se 1,5 milijun kuna, odnosno 199 tisuća eura uzme sa stavke otkupa zemljišta u Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

Sam Dukić je na sjednici Gradskog vijeća grmio kako ta stavka mora ostati u cijelosti jer je otkup zemljišta nužan za sve projekte kada je odbijao amandmane vijećnika Većine.

Amandman u istom iznosu za nogometni klub sa Stanova, HNK Zadar nastavak je prijevare gradskih vijećnika od strane gradskih vlasti: prvo pozajmica od 2,5 milijuna kuna, a sada 1,5 milijuna kuna klubu koji za svog trenera kupuje Mercedesa.

Bez obrazloženja je taj amandman, ali izvori financiranja su sumnjivi. Najveći dio iznosa od 59 tisuća eura skida se Odjelu za EU fondove, sa stavke priprema projekata, pa 40 730 eura bit će manje Odjelu za komunalne djelatnosti, pri čemu nije rečeno je li to možda od javne rasvjete. Novac za materijalne rashode skida se Uredu gradonačelnika (12.815 eura) pa Odjelu za kulturu i sport (33.190 eura), dok je 13 271 eura sa stavka poticanja razvoja otoka također preusmjerava za sportsku udrugu sa Stanova.

Dukić kao mantru ponavlja: Amandmanima su skinuli i sredstva potrebna za otkup zemljišta. Ne moraš sjediti u Gradskom vijeću kako bi znao da bez riješenih vlasničkih
odnosa ne možeš dobiti građevinsku dozvolu, a bez nje početi graditi.

Apsurd ovakve politike vidljiv je možda najbolje u amandmanima Enija Meštrovića: jednim amandmanom, koji sam bez dvojbe prihvatio, želi izgraditi park uz Ulicu Kažimira Zankija, a drugim ukida sredstva za otkup više čestica unutar obuhvata tog parka neophodnih za njegovu gradnju?!"

Teatar apsurda u donošenju proračuna otvoren je lani od kada HDZ u Gradskom vijeću nema većinu glasova.

Sadašnji saziv Vijeće ne pamti kako su gradske vlasti Zadra godinama trošili na ovo i ono namjenski novac koji je bio za gradnju socijalnih stanova od milijuna kuna nakupljenih u gradskoj blagajni od otkupa stanova. Na to je godinama upozoravala Državna revizija i što je bilo: papala maca.