Hrvatska je početkom 2023. godine uvela euro, a Odvodnja je Euro projektu dala još dva mjeseca da produže svoje ponudu za radove na kanalizaciji u Kožinu i Petrčanima.

Povijesna je to odluka donesena u posljednjem tjednu 2022. godine, dvije godine nakon otvaranja ponuda na natječaju za izvođenje radova u sklopu EU aglomeracije.

I dok su radovi na prve dvije cjeline ušli u treću godinu, odluka o tome tko će i kada će raditi treću cjelinu, još nije na pomolu. Euro projekt, firma u vlasništvu obitelji Mladena Ninčevića, registrirana za poslovne usluge ostala je jedina u igri za taj posao. Njihova ponuda iznosila je 184,8 milijuna kuna, a procjena je bila 141,7 milijuna kuna.

Teoretski postoje mogućnost da oni ne potvrde svoju ponudu i ne obnove bankovno jamstvo. Tada će se natječaj poništiti. Neće biti prvi put jer je s poništenjem natječaja zbog previsoke ponude i počela EU aglomeracija u Zadru koja je premašila milijardu.

Bilo je to na natječaju za cjelinu Bokanjac kada je iz igre izbačena zadarska Vodoinstalacija koja je u partnerstvu sa Sarađenom u Šibeniku davno i prije roka odradila posao na aglomeracije.

Poslije su ih zvali za podizvođača na cjelini Zadar za koju je posao dobio famozni Ludwig Pfeiffer, njemačka firma s kojom građani i investitori imaju nemilih problema.

Kako i kada će završiti aglomeracija na zadarski način, financijski ugovorena još 2019. godine s iznosom koji je odavno promašen, prema svemu dosadašnjem odgovori se kriju u crnima jamama koje se neće tako brzo riješiti. U ta dva naselja, osobito u Petrčanima buja gradnja turistički kapaciteta bez kanalizacije.

Davno je planirano kako će se na području naselja Petrčane i Kožino izgraditi 25.325 metara gravitacijskog kolektora, 6.627 m tlačnog cjevovoda te osam crpnih stanica, čime će se postići cjelovita pokrivenost naselja te izvesti spojni cjevovod Petrčane - Zadar, kojim će se omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar. Provedbom ovih mjera planira se i povezivanje hotela Pinija na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, dok hotelski kompleks Falkensteiner ostaje izvan obuhvata aglomeracije.