Gradonačelnik Branko Dukić popisao je, uz odluku o obustavi proračuna, amandmane koji su po njemu nezakoniti te su izvori sredstava smanjeni toliko da se ne mogu izvršiti ranije preuzete obveze.

Prva od stavki je ona za izgradnju groblja u Crnom, s koje je skinuto milijun eura, a s preostalih 194 tisuća eura ne mogu se podmiriti troškovi višegodišnje izgradnje groblja, koji svake godine iznose 1,13 milijuna eura. Grad Zadar obvezan je sufinancirati 51 posto plaća djelatnika Eko d.o.o. do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom, a kako je potreban iznos od 675.532 eura prepolovljen amandmanima, oni se ne mogu provesti.

Zanimljiva je priča oko stavke za otkup zemljišta za izgradnju javnih objekata. Riječ je o „repovima" ugovora o prijenosu vlasništva nad zemljištem na Višnjiku, za izgradnju zatvorenog plivačkog bazena, potpisanog još 2001. godine, kada se Grad zauzvrat obvezao izvesti radove na nekretnini u državnom vlasništvu vrijedne 5,6 milijuna kuna. Radilo se o bivšem Domu JNA ispod Jazina, ali taj zahvat nikada nije realiziran.

Godine 2014. potpisan je aneks kojim se Grad obvezao radove u istoj vrijednosti izvesti na Zrakoplovnoj bazi u Zemuniku. Budući da ni to nije izvršeno država je zatražila da se naknada u cijelosti isplati. Neriješena situacija godinama je opterećivala Višnjik, kojemu je revizija navodila da ulaže u imovinu sagrađenu na državnom zemljištu. Konačno je postignut dogovor da se iznos isplati u cijelosti, u dvije godišnje rate.

Prošle godine taj iznos bio je 3,25 milijuna kuna, a u ovoj godini trebalo je isplatiti još 2,36 milijuna, odnosno oko 314 tisuća eura. Kako je na poziciji nakon amandmana ostalo tek 29 tisuća, jasno je da Grad Zadar ne može izvršiti svoju obvezu.

Jedan od najspominjanijih amandmana u javnosti bio je onaj kojim su ukinuta sredstva za održavanje javne rasvjete. Temeljem višegodišnjih ugovora s dvije tvrtke koje održavaju javnu rasvjetu - Marex Elektrostroj i Locum - Grad svake godine mora platiti 1,44 milijuna eura. S obzirom da je novim prijedlogom ostalo tek 300.000 eura, gradonačelnik je najavio da bi Zadar mogao ostati u mraku već ove zime. Doduše, računi za naplatu ne dolaze istog trenutka pa bi javna rasvjeta mogla svijetlili do ljeta, a vjerojatno se ni tada ne bi gasila, nego bi pružatelji usluga ovrhom mogli sjedati na račun Grada Zadra. Novim prijedlogom proračuna ovu će stavku svakako trebati izmijeniti.

Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada planirana je na 385 tisuća eura, a izračunata je temeljem propisane naknade po toni odloženog otpada. Ako Zadrani ne smanje odbacivanje svog otpada za dvije trećine, u što je teško povjerovati, ostavljeni iznos od 115 tisuća eura neće biti dovoljan.

Za ulaganje u informatizaciju najveći dio proračuna otpada na ugovore koje je Grad sklopio sa svojim društvom Inovativni Zadar. Temeljem njih Grad mora u ovoj godini platiti 235.745 eura (1,8 milijuna kuna) za najam 20 računala, servera, održavanje računalne infrastrukture, različitih aplikacija te stalni pristup internetu po brzini 500 Mbps. Nakon umanjenja na poziciji je ostalo 80.881,75 Eura.

Smanjeni su materijalni rashodi za obvezu Poreznoj upravi, leasing automobila i troškove prijevoza zaposlenika na posao. Ovdje doduše Grad ostavio rezervu, ali je amandmanom od 200.000 eura i ova stavka otišla u „crveno". Grad je predvidio i višak na redovnom održavanju Kneževe palače, no i on je smanjen preko već ugovorenih obveza.