Iz Ureda gradonačelnika su pokušali objasniti kako je došlo do uplate od 703.486 kuna Sportskom centru Višnjik kojim je pokriven dug Hrvatskog nogometnog kluba Zadar za korištenje terena.

Zbog takve cesije iz gradskog proračuna Marko Pupić-Bakrač iz Akcije mladih podnio je kaznenu prijavu navodeći kako je eklatantno prekršen zakon jer se financiranje sportskih udruga sukladno Zakonu o sportu vrši isključivo preko Sportske zajednice.

Evo reakcije iz Grada Zadra:

Nastavno na navode gospodina Pupića Bakrača ovim putem dužni smo demantirati njegove netočne navode.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zadra uređen je Zakonom o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). 

Korištenje sportskih objekata za potrebe sportskih klubova odvija se putem Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima i ŠC Višnjik d.o.o. kojima je osnivač Grad Zadar.

Grad Zadar kroz Program javnih potreba u sportu kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Zadra na sjednici 22.12.2021. godine, te Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2022. godinu usvojenih na sjednici 22.11.2022. osigurava putem U. O. za kulturu i sport sredstva za sufinanciranje korištenja sportskih termina u sportskim objektima za sportske klubove i udruge. Korištenje sportskih termina na ŠC Višnjik d.o.o. temelji se na: Programu javnih potreba u sportu, Zaključku o korištenju termina ŠC Višnjik d.o.o., Ugovoru o korištenju sportskih termina sa ŠC Višnjik i Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu.

Ističemo da se sufinanciranje športskih udruga ne vrši isključivo putem Športske zajednice Grada Zadra. Naime, Športska zajednica Grada Zadra skrbi o ostvarivanju Programa u području redovne djelatnosti klubova (natjecanja, putovanja, stručni kadar, stipendije, razvojni programi, školovanje stručnog kadra, informatizacija, radionice i seminari, zdravstvena skrb, programi za djecu, školski i studentski sport, rekreacija, obuka neplivača, manifestacije..), dok se korištenje sportskih objekata za potrebe sportskih škola, odvija direktno kroz proračun Grada Zadra i to kroz aktivnosti A 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti, a koja se nalazi i u Programu javnih potreba u športu Grada Zadra za 2022. godinu, a još jednom ističemo da isti donosi Gradsko vijeće Grada Zadra.