Natura - Jadera, županijska ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, objavila je jučer potragu za radno mjesto voditelja brodice.

Te dvije brodice nabavljene su u sklopu EU projekta i nalaze se na vezu u Marini Zadar prije više od pola godine. Natura Jadera imala je jedan neuspjeli pokušaj zapošljavanja voditelja brodice.

Prema natječaju iz svibnja 2021. godine, tada je to bilo radno mjesto motritelj-voditelj brodice (čuvar prirode). U lipnju su kandidati bili pozvani na stručnu provjeru na samom brodu da bi se u srpnju natječaj poništio. Odluku o tome donijelo je Upravno vijeće na čelu sa Zoranom Šikićem bez obrazloženja.

U međuvremenu je, prema obrazloženju ravnatelja Damira Perića, trebalo odvojiti radnog mjesto voditelja brodice od službeničkog položaja s posebnim ovlastima čuvara prirode. Sada je natječaj objavljen samo za voditelja brodice za što su uvjeti završena srednja stručna sprema, posjedovanje dozvole za voditelja brodice C kategorije, hrvatsko državljanstvo, najmanje 1 godina radnog iskustva kao i poznavanje jednog stranog jezika, znanje rada na računalu (MS Office), ali i vozačka dozvola.

Ruta plovidbe dvaju brodova trebala bi biti Dugi otok te Pag gdje postoje zaštićeni dijelovi prirode te područje Zrmanje zbog čega bi drugi brod bio na vezu u Novigradu.
Svaki od brodova tipa G23-5 s najmodernijom tehničkom opremom i sredstvima komunikacije, duljine 6,85 metara, koštao je po 100 tisuća eura. Može uhvatiti brzinu od 25 NM.