Uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Županijski sud u Zadru raspisao je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Radi se o mjestu sudskog savjetnika s diplomom prava te položenim pravosudnim ispitom. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu.
 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, 11. siječnja.