Na upit bi li pristao dati ostavku ako bi tako okončao krizu u Gradu Zadru, te na izbore izašao zajedno s listama za Gradsko vijeće, gradonačelnik Branko Dukić danas ja dao pitijski odgovor:

- Najprije oni moraju svoj napraviti svoj korak i dati ostavke, a tada ćete dobiti moj odgovor.

Pitanje je uslijedilo nakon što je gradonačelnik pobrojao poteškoće i projekte koji su zaustavljeni zbog tzv. nezakonitih amandmana, odnosno obustave primjene proračuna za 2023. godinu.

Jesu li bili nezakoniti i kakvi će biti daljnji koraci vidjet će se nakon mišljenja Minstarstva financija, koje se očekuje u roku od 30 dana, te presude Visokog upravnog suda, koja će se donijeti u nedefiniranom roku. Nakon toga Gradsko vijeće dobiva rok od 45 da ukloni nezakonitosti, ako ih je bilo, što znači da se ova kriza neće rasplesti u prvom kvartalu ove godine, za koji je donesena odluka o privremenom financiranju, a moguće ni do ljeta.

S obzirom na to pitanje je bi li novi izbori, na kojima bi se birali i gradonačelnik i vijećnici, bili najbrže rješenje problema.

- Problem nije na meni, dva sam puta pobijedio na izborima. Ovdje u velikom dijelu govorimo o principu. Treba li sve spaliti i porušiti zbog njihovih nezakonitih amandmana, a da ja kao gradonačelnik trebam preuzeti odgovornost? Oni mogu maknuti nezakonite amandmane, mogu podnijeti i ostavke, a do tada nećete dobiti odgovor o mojoj ostavci, rekao je Dukić.