Javna ustanova Natura Jadera otvorila je javnu raspravu o Planu upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe, koja će trajati do 20. veljače. Cilj Plana je definirati potrebne korake u očuvanju ovog jedinstvenog krajolika, a javno izlaganje održat će se 31. siječnja 2023. godine s početkom u 11 h, u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru.

Iako je na zahtjev Javne ustanove Natura Jadera 2008. godine Državni zavod izradio stručnu podlogu za zaštitu dijela otoka Silbe, Silbenskih grebena i okolnog podmorja u kategoriji značajnog krajobraza, a podloga je nadopunjena 2011. godine, do proglašenja nikad nije došlo. Javna ustanova i dalje je zainteresirana za proglašenje ovog područja u jednoj od nacionalnih kategorija.

Poseban izazov u upravljanju područjem obuhvaćenom planom predstavlja udaljenost i izoliranost otoka Silbe, zbog čega Javna ustanova smještena u Zadru nema mogućnosti biti stalno prisutna u području. No, veliki potencijal za suradnju i razvoj delegiranog upravljanja ovim područjima EM predstavlja činjenica da na Silbi već niz godina djeluju dvije udruge aktivne u zaštiti prirode: Društvo istraživača mora - 20000 milja, koje djeluje od 2005. godine, te Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe - Samotvorac, osnovano još 1978. Godine, a obje udruge sudjelovale su u izradi prijedloga Plana.

Obje udruge već imaju uspostavljenu dobru suradnju s Javnom ustanovom te su iskazale interes za njen daljnji razvoj i preuzimanje dijela obaveza vezano uz upravljanje područjima EM otoka Silbe, posebice po pitanju provedbe istraživanja i praćenja stanja, edukacijskih i komunikacijskih aktivnosti te osnaživanju suradnje s lokalnom zajednicom. Takav oblik suradničkog upravljanja mogao bi nadoknaditi nedostatne kapacitete Javne ustanove za upravljanje ovim zahtjevnim područjima, navode u Naturi Jaderi. To bi se pravno moglo urediti potpisivanjem ugovora o skrbi nad područjima ekološke mreže. Budući da spomenuta Društva imaju potrebno iskustvo u praćenju stanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta te provedbi edukacijskih aktivnosti i projekata vezanih uz očuvanje prirodne i kulturne baštine, prisutna su na Otoku te iznimno zainteresirana za uključivanje u aktivno očuvanje njegovih vrijednosti, takav se oblik suradnje nameće kao najbolje rješenje za daljnje upravljanje.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku.

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe možete preuzeti na stranicama Javne ustanove Natura Jadera.