Tijekom vikenda zadarska policija sankcionirala je četiri vozača zbog nepoštivanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno neposjedovanja zimske opreme.

Tim povodom uputili su podsjetnik:

Zimski uvjeti na cestama definirani su člankom 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kao uvjeti koji nastaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Novčanom kaznom od 5000 do 15000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba - obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za prekršaj iz ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1500 do 5000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom od 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom koje nema zimsku opremu.

Prije započinjanja vožnje vozači su obvezni očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu s vozila. Za nepridržavanje ovih obveza Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna.